Interna medicina

Interna medicina je specijalistička grana koja obuhvata mnoge oblasti: kardiologiju, endokrinologiju, gastroenterologiju, nefrologiju, pulmologiju, hematologiju, reumatologiju i druge subspecijalističke oblasti.

Specijalistički internistički pregled podrazumeva pregled specijaliste interne medicine sa snimanjem EKG-a. Lekar internista ukoliko je potrebno predlaže dodatnu dijagnostiku, laboratorijske analize, a nakon urađenih analiza predlaže plan lečenja i praćenja pacijenta.

U specijalističkoj ordinaciji  "Gastromedica" možete obaviti pregled kod specijaliste interne medicine i uraditi potrebnu ultrazvučnu i laboratorijsku dijagnostiku.


Ultrazvuk | Gastroskopija | Kolonoskopija | Laboratorija Reumatologija | Interna medicina
www.gastromedica.rs ]
 copyright © 2021. sva prava zadržana.